Hulladékgazdálkodás

 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

ZIR_38

Amennyiben a vállalatok a hulladékgazdálkodásra kellő figyelmet fordítanak, megfelelő stratégiát és alkalmazási módszereket dolgoznak ki, kitűnő kommunikációt folytatnak az alkalmazottakkal illetve folyamatosan ellenőrzik és javítják a teljesítéseket, akkor igen jelentős eredményeket lehet elérni a vállalat zöldítése terén és az alkalmazottak környezettudatosságának növelése érdekében.

"Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását." (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról c. törvény II. Fejezetének 4. pontja és 4. §-a alapján)

A hulladékgazdálkodás során az alábbi alapelvek követése fontos:

A dolgozók közérzetének és tudatosságának javítása érdekében egyre több vállalat fordít figyelmet az intézményi környezetkultúra fejlesztésére, a megfelelő, egészséges és környezetkímélő irodák kialakítására.

ZIR_61  ZIR_62 

Életünk negyedét munkahelyünkön töltjük. A települési hulladékok mintegy 25 %-a - évi 1 millió tonna - szintén intézményekben keletkezik. Ezek döntő hányada viszonylag egynemű, jó minőségű, ezért könnyen hasznosítható másodnyersanyag: irodai, csomagoló és újságpapír, illetve kisebb mennyiségben műanyag, üveg, elektronikai vagy veszélyes hulladék (például: tonerek, CD-k, régi irodai berendezések, ceruzaelemek).

Fontos, hogy nem minden hulladék az szemét. A hulladékok azok az anyagok, amelyek keletkezésük helyén (háztartás, ipari terület, mezőgazdaság, stb.) haszontalanná váltak, de anyagfajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtvemég másodlagos nyersanyagként hasznosíthatók. Természetesen a megelőzésa legfontosabb, de a már létrejött hulladékokat újrahasználhatjuk,újrahasznosíthatjuk, és fontos, hogy csak legvégső esetben kerüljeneklerakókba (pl. bizonyos veszélyes hulladékok). Amennyiben megfelelően történik a hulladékgazdálkodás, egyre inkább megvalósulhat a körforgásos gazdaság. Érdemes a különböző erőforráshatékony, zöld innováció megoldásainak és a különböző tanusítási rendszerek az EMAS és ISO 14001 vállalati szintű bevezetése a hulladék minél jelentősebb minimalizálása érdekében.

Bezár
ob_get_clean(), 'title' => 'Hulladékgazdálkodás' ); $GLOBALS['asmframe']['category'] = 'hulladekboltermek/cikkek/popup'; function encapsulate_item_article_1517_728942( $tv ) { require( ASM_GEN_FSROOT.'frames/keret_popup/frame.php' ); } encapsulate_item_article_1517_728942( $tv ); ?>